Demo - Medarbetarskapsutbildning för nyanställda

Om kursen

Detta är ett litet smakprov ur kursen “Medarbetarskapsutbildning för nyanställda”. Du får här tillgång till det första avsnittet i utbildningen.

Introduktionsföreläsning

Förutom denna kurs så finns även en föreläsning på 40 min som innehåller frågeställningar att ta ställning kring. Den kan ses individuellt eller tillsammans i grupp. Föreläsningen ger en god introduktion till ämnet.

Innehåll

Utbildningen innehåller övningar om:

  • Vad kan du själv göra och vad förväntar du dig av din arbetsgivare för att det här ska vara en hälsosam arbetsplats för dig?
  • Hur vill du bidra till egen och andras arbetsglädje på den här arbetsplatsen?
  • Vad är viktigt för att du och din chef ska få en bra relation?
  • Hur vill du att dem du är till för ska uppfatta ditt bemötande?
  • Vad ser du med dina ”nya ögon”  fungerar riktigt bra/mindre bra på arbetsplatsen? Vad har varit bra i introduktionen och vad behöver du lära sig mer för att känna sig trygg i den nya rollen?

Del 1: Inledning

Gör såhär:

Klicka dig fram i utbildningen. 

Skriv ner dina svar på frågorna i reflektionsbladet som du ska ha fått av din chef.

Bestäm med din chef när ni ska följa upp dina svar i reflektionsbladet.