Demo - Aktivt medarbetarskap

Om kursen

Detta är ett litet smakprov ur kursen “Aktivt medarbetarskap”. Du får här tillgång till de första två avsnitten i utbildningen med tillhörande övningar samt några minuter ur en inspirationsföreläsning. Fullständiga chefsmanus och reflektionsblad är endast tillgängliga för prenumeranter men du kan här få en förhandsvisning över hur de ser ut. 

Chefsmanus

Reflektionsblad

Det här är ett väl beprövat koncept där du som chef visar en film och leder övningen som tillhör filmen.  Till ditt stöd har du ett chefsmanus som du skriver ut och varje medarbetare har ett reflektionsblad.

Det går att dela upp utbildningen på olika delar utifrån vad som passar för  er att prata om just nu. 

Gör så här:

 1. Skriv ut chefsmanuset och läs igenom det. 
 2. Skriv ut ett reflektionsblad till varje medarbetare eller skicka det till var och en om ni jobbar digitalt.
 3. Titta igenom filmerna och övningarna och bestäm i vilken ordning du vill genomföra utbildningen.

Innehåll

Den här utbildningen innehåller:

 • Vad är aktivt medarbetarskap?
 • Hur tar jag ansvar för mig själv?
 • Hur är en bra kollega?
 • Hur kan jag ta ansvar för att göra min chef bra?
 • Hur vill jag uppfattas av dom jag är till för?
 • Hur kan jag bidra till egen och andras arbetsglädje?
 • Vad innebär det att vara en lösningsfokuserad medarbetare?
 • Hur kan jag förebygga och hantera negativ stress?
 • Vad är mitt ansvar som medarbetare för att ge och ta emot feedback på ett bra sätt?
 • Vilket ansvar behöver jag ta för att utveckla mig själv, andra och verksamheten?
 • Vad är mitt ansvar för att få samarbetet att fungera?

Varje film är mellan 2-6 minuter.

Inspirationsföreläsning

Här kan du se några minuter av inspirationsföreläsningen om aktivt medarbetarskap. Föreläsningen är i sin helhet ca 40 min.

Del 1: Vad är aktivt medarbetarskap?

Övning

Diskutera:
Vilka vinster ser du för dig själv, för er arbetsgrupp, för er verksamhet och för dem ni är till för om ni alla har ett aktivt medarbetarskap?

Del 2: Relationen till mig själv

Övning

Fundera först på egen hand.
 • Det här betyget sätter jag på mig själv när det gäller att ta hand om relationen till mig själv
  (min kropp och knopp) på en skala mellan 1-10 (där 10 = jättebra och 1 = jättedåligt).
 • Det här är jag nöjd med idag…
 • Det här ska jag göra eller tänka på för att vara ännu mer nöjd med relationen till mig själv…
Fyll i reflektionsbladet och berätta för en kollega vad du har skrivit.